Produkter

Sandsport levererar kvalitetssäkrade idrottsanläggningar för sporter och aktiviteter på sand. Sandytans storlek och tillhörande utrustning anpassas efter era behov och de aktiviteter som skall utövas på anläggningen. Resultatet blir en flexibel aktivitetsyta som levereras och monteras på plats. Följande fyra moduler (Mini, Small, Medium & Large Beach) kan fritt kombineras ihop till en större sandyta. Varje modul har flera användningsområden. Medium Beach kan exempelvis ha en beachhandbollsplan eller en beachvolleyplan. Ytterligare anpassningar och skräddarsydda lösningar är möjliga.


Mini Beach

Mini Beach modulen har en pingisbana eller olika banor för de små barnen.

Genom att använda Sandsport kvalitetssäkrar du sandytan byggmässigt, sportsligt och driftsmässigt genom följande:

Behovsanpassat

 • Rätt typ av sandyta och utrustning anpassad efter behov och användningsområde
 • Anpassning till lämplig plats i stad eller stadsdel

Kvalitetssäkrat

 • Säkrar sandens kvalitet (dvs. djup, kornighet och färg), vilket är den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad anläggning
 • Säkerställer tillräckliga friytor för träning och tävling för de olika aktiviteterna
 • Säkerställer optimal placering av sandyta i förhållande till väderfaktorer

Drift

 • Tack vare sandytornas unika konstruktion och Sandsports långa erfarenhet minskas risken för bygg- och konstruktionsfel samt misstag vid drift
 • Sandsport har förslag på tids- och kostnadseffektiva sandsporttjänster på sandytan som ger värde för både ägarna av och utövarna på anläggningen

Flexibelt och skalbart

 • Flera aktiviteter på sand kan samsas på samma yta
 • Enkelheten att variera storleken på anläggningen gör det möjligt att flytta och/eller slå ihop sandytan med annan sandyta om behovet skulle uppstå framöver
 • Det är enkelt att etablera en sandyta på tidigare outnyttjad plats t.ex. gräsyta, parkeringsplats eller bandyyta som sommartid inte används för aktiviteter och sport

Miljösmart

 • Anläggningen är återvinningsbar då all utrustning och sand går att återvinna
 • Anläggningsplatsen går enkelt att återställa till ursprungligt skick vilket innebär en minimal inverkan på närmiljön

Prisvärt och hållbart

 • Sandtypen vi använder oss utav behåller över tid sitt värde, vilket medför att anläggningens andrahandsvärde är mycket fördelaktigt
 • Sandsportyta i jämförelse med t.ex. en konstgräsplan eller en multisportanläggning är mycket mer prisvärda när det gäller inköp och underhåll
 • Sandsport levererar komplett utrustning direkt på plats utan större behov av dyrbar markberedning